Категорія: Профорієнтація, професійна діяльність

Якоря кар’єри (Е. Шейн; переклад та адаптація В.О. Чікер і В.Е. Винокурової)

Опис методики. На меті методики постає діагностика ціннісних орієнтацій особистості кар’єрі. Оснащення: бланк опитувальника, ключ. Процедура дослідження: Після надання бланків досліджуваним пропонується прочитати інструкцію. Потім експериментатор повинен відповісти на всі запитання, що задаються ними. Після цього досліджувані працюють самостійно. Інструкція: «Будь ласка, дайте відповіді на запитання тесту». Джерело опису методики: Почебут Л.Г., Чикер В. А. […]

Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) (Є.А. Клімкін)

Методика призначена для відбору на різні типи професій відповідно до класифікації типів професій Є.А. Клімова. Зміст методики. Необхідно в кожній з 20 пар запропонованих видів діяльності вибрати лише один вид і у відповідній клітині листа відповідей поставити знак “+”. Аркуш відповідей зроблено так, щоб можна було підрахувати число знаків “+” у кожному з 5 стовпців. […]

Методика вивчення особистої професійної перспективи (Н.С. Пряжніков)

Опис методики. На меті методики постає сприяння формуванню інтересу до розгляду проблеми професійної перспективи; актуалізація проблеми професійного самовизначення. Вік досліджуваних: 14-16 років. Інструкція: Візьміть аркуш паперу. Проставляючи номер чергового питання, відразу ж записуйте свою відповідь. Джерело опису методики: Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы). – М.: Вако, 2005. Тип файлу: *.xlsx […]

“Карта інтересів” (А. Голомшток; модифікація Г. Резапкіної)

Методика призначена для: підлітків, школярів (абітурієнтів), що думають над питанням: «На кого піти вчитися?»; студентів, які не зовсім впевнені у тому, що їх професійний вибір правильний; людей, які хочуть краще зрозуміти свій характер, визначити найближчу для себе діяльність, ґрунтуючись на підсвідомих думках та бажаннях; людей, які мають професію, але хочуть змінити рід діяльності. Методика призначена […]

“Методика діагностики рівня емоційного вигоряння” (В.В. Бойко)

Опис методики. Методика дає докладну картину синдрому «емоційного вигоряння». Стимульний матеріал. Бланк, який включає 84 питання. Респондент знайомиться зі змістом бланка і отримує завдання висловити своє ставлення до вмісту як однозначних відповідей «так» чи «ні». Оцінка результатів дослідження. Методика дозволяє діагностувати три фази вигоряння: напруга, резистенція та виснаження. Кожна з фаз вигоряння діагностується через вираженість […]

“Діагностика стилю керівництва” (А.Л. Журавльов)

Опис методики. Методика спрямована на виявлення стилю керівництва. Стимульний матеріал. Бланк із твердженнями. Дослідження проводиться у індивідуальному порядку. Респонденту видається бланк, після чого його знайомлять з інструкцією наступного змісту: «Вам буде запропоновано 27 характеристик діяльності керівника та до кожної характеристики – по 5 варіантів її прояву. Виберіть, будь ласка, один або кілька з 5 варіантів, […]

“Опитувальник поведінки та переживання, пов’язаних з роботою” / AVEM (У. Шааршмідт, А. Фішер; адаптація Т.І. Рогінської)

Опис методики. Опитувальник AVEM – це багатофакторний діагностичний інструмент, що дозволяє визначити типи поведінки людини у ситуаціях професійних вимог. При створенні опитувальника автори виходили з припущення, що взаємодія індивіда з вимогами професійного середовища, що сприяє психічному здоров’ю та професійному зростанню. Вони визначають три основні сфери особистості: 1. Професійна активність 2. Психічна стійкість та стратегії подолання […]

“Інтегральна задоволеність працею” (А.В. Батаршев)

Опис методики. Мета методики: дослідження інтегративних показників, що відбивають благополуччя/неблагополуччя особистості в трудовому колективі, і навіть визначення рівня задоволеності особистості різними аспектами праці. Експериментальний матеріал: бланк для відповідей, що містить у собі 18 тверджень. Досліджуваному пропонується бланк. У ньому ж є інструкція наступного змісту: «Прочитайте кожне із запропонованих тверджень і оцініть, наскільки воно правильне для […]

“Опитувальник визначення джерел мотивації” (Дж. Барбуто, Р. Скол)

Опис методики. Метою опитувальника є виявлення переважаючих джерел мотивації особистості у площині взаємин «людина-організація» як фундаментальної особистісної освіти; складання «мотиваційної картки» працівника організації. Експериментальний матеріал: бланк з 30 твердженнями та варіантами відповідей. Експериментатор видає досліджуваному бланк і знайомить його з інструкцією такого змісту: «Вам пропонується низка тверджень, що описують ставлення людини до роботи. Оцініть, наскільки […]

Шкала організаційного стресу / ШОС (А. Маклін, адаптація Н.Є. Водоп’янової)

Опис методики. Методика вимірює сприйнятливість до організаційного стресу (ОС), пов’язану з недостатнім умінням спілкуватися, приймати цінності інших людей, адекватно оцінювати ситуацію без шкоди для свого здоров’я та працездатності, негнучкістю поведінки та пасивністю до активних форм відпочинку та відновлення життєвих сил. Чим вище показник ОС, тим більша вразливість до робочих стресів, частіше переживання дистресу, а також […]