Категорія: Міжособистісні стосунки

Опитувальник міжособистісних відносин (В. Шутц, адаптація А.А. Рукавишнікова)

Опис методики. Опитувальник призначений для діагностики різних аспектів міжособистісних відносин та вивчення комунікативних особливостей особистості. Опитувальник аналізує поведінку людини у трьох основних галузях міжособистісних потреб: «включення», «контроль» та «афект». Усередині кожної області беруть до уваги два напрями міжособистісної поведінки: виражена поведінка людини, тобто її думка про інтенсивність своєї поведінки в цій галузі, і поведінка, яку […]

“Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості” (Л.І. Вассерман; модифікація В.В. Бойко)

Опис методики. Пропонований опитувальник фіксує рівень незадоволеності соціальними досягненнями в основних аспектах життєдіяльності. Соціальна фрустрованість визначається рівнем «задоволеності – незадоволеності» в 20 сферах відносин особистості, виділених експертами як найбільш гіпотетично значущі для будь-якої дорослої, переважно працездатної людини, життєдіяльність якої проходить у соціальній культурі. Зрозуміло, що для окремих індивідів деякі сфери відносин можуть бути не актуальними, наприклад, […]

“Шкала соціального самоконтролю” (М. Снайдер)

Опис методики. ШСС вимірює ступінь контролю людини над своєю поведінкою і управління враженням про неї в оточуючих. За допомогою методики можна визначити, якою мірою людина відноситься до категорії людей, які добре вміють керувати враженням («добре керує собою») або до категорії людей, чия поведінка обумовлена швидше внутрішніми установками, а не пред’явленням себе («погано керує собою»). Джерело […]