“Методика діагностики рівня емоційного вигоряння” (В.В. Бойко)

Опис методики. Методика дає докладну картину синдрому «емоційного вигоряння».

Стимульний матеріал. Бланк, який включає 84 питання.

Респондент знайомиться зі змістом бланка і отримує завдання висловити своє ставлення до вмісту як однозначних відповідей «так» чи «ні».

Оцінка результатів дослідження. Методика дозволяє діагностувати три фази вигоряння: напруга, резистенція та виснаження. Кожна з фаз вигоряння діагностується через вираженість чотирьох характерних симптомів:

  • «напруга»: переживання травматичних обставин, незадоволеність собою, «загнаність у клітину», тривога та депресія;
  • «резистенція»: неадекватна емоційна реакція, емоційно-моральна дезорієнтація, розширення сфери збереження емоцій, зниження професійної відповідальності;
  • «виснаження»: емоційний дефіцит, емоційна відстороненість, особистісна відстороненість (деперсоналізація), психосоматичні та психовегетативні розлади.

Відповідно до «ключу», проводяться такі розрахунки:

  • підраховуються бали окремо для кожного із 12 симптомів вигоряння;
  • підсумовуються показники симптомів для кожної з 3-х фаз вигоряння;
  • шляхом підсумовування балів, отриманих за “фазами”, виявляється кінцевий показник синдрому вигоряння (СЕВ).

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 5

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Перевід в бали

Аркуш 3: Розрахунок результатів

Аркуш 4: Перевід в рівні

Аркуш 5: Частотний розподіл за рівнями і діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.