Категорія: Психологічні властивості та стан особистості

«Ставлення до смерті» (К.А. Чистопільська, О.В. Мітіна)

Опис методики: Ставлення до смерті (Death Attitude Profile Revised, DAP-R) вимірює переконання людей, що стосуються смерті: чи вірять вони в рай і єднання з Богом після смерті, чи бояться вони її, чи сприймають її як втечу від тяганини повсякденного, непомірного для них життя , або як природну неминучість. Форма проведення: індивідуальне/групове опитування. Інструкція: Твердження, що […]

Методика діагностики оперативної оцінки самопочуття, активності та настрою (САН) (В.А. Доскін, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мірошников)

Призначення. Методика спрямована на здійснення оперативної оцінки актуального психоемоційного стану людини (на момент обстеження). Експериментальний матеріал. Карта, що містить 30 пар протилежних характеристик, що відбивають особливості психоемоційного стану. Кожен стан представлений 10 парами слів. На бланку обстеження між полярними характеристиками знаходиться рейтингова шкала. Процедура проведення. Респондентові видається бланк. Далі йому пропонується співвіднести свій стан з […]

Методика діагностики психологічного здоров’я (А.В. Козлов)

Опис методики. Розробка методики ґрунтується на результатах дослідження психологічного здоров’я, що дозволили репрезентувати його структуру. Згідно з даними дослідження, структура психологічного здоров’я представлена низкою сфер його реалізації, а саме: душевна рівновага, просоціальна орієнтація, фізичне благополуччя, гуманістична позиція, прагнення бути собою, творче самовираження, сімейний добробут, духовність, орієнтація на мету, інтелектуальне вдосконалення. Мета методики – виявлення індивідуальної […]

Мої побоювання та страхи (О.І. Захаров)

Опис методики. Методика орієнтована на виявлення кількості у дітей страхів та виявлення у них преневротичного показника. Експериментальний матеріал: перелік можливих страхів, протокол для фіксації відповідей дітей. Перед початком опитування дітям роз’яснюється суть завдання: «Я задавитиму тобі питання, а ти будеш на них відповідати: якщо згоден – так, якщо не згоден – ні. Оцінка результатів здійснюється […]

Опитувальник образу власного тіла (О.О. Скугарівський)

Опис методики. Методику спрямовано на визначення ступеня задоволеності (незадоволеності) респондентів своєю зовнішністю («образ тіла» – сприйняття власного тіла, чуттєве забарвлення цього сприйняття, оцінку тіла оточуючими). У пропонованому респондентам бланку представлено 16 пунктів на тему оцінки людиною власного тіла та передбачуваної оцінки оточуючими. Респонденти повинні оцінити ступінь суб’єктивної згоди з кожним із тверджень згідно з наступною […]

“Критерії агресивної дитини” (Г.П. Лаврентьєва, Т.М. Титаренко)

Метою експрес – анкети виступає визначення рівня агресивності дитини. Батькам пропонується письмово відповісти на питання анкети. Дається наступна інструкція: «Вашій увазі пропонується перелік тверджень, що дозволяють визначити рівень агресивності Вашої дитини. Уважно прочитайте їх та позначте свою згоду (+) або незгоду (-) з ними». При обробці отриманих під час анкетування результатів кожній позитивній відповіді присвоюється […]

Короткий опитувальник ВОЗ-26 для оцінки якості життя (WHOQOL-BREF)

Методику призначено для вивчення якості життя респондента загалом і в окремих сферах життя. Стимульний матеріал та обладнання: бланк, що містить 26 питань, 24 з яких групуються у 4 шкали та 2 (перший та другий) – враховуються ізольовано, ручка. Процедура дослідження: респонденту пропонується оцінити низку тверджень відповідно до уявлень про себе. Час заповнення бланка не обмежується. […]

“Шкала самооцінки тривожності” (Ч.Д. Спілбергер; адаптація Ю.Л. Ханіна).

Опис методики. Призначення методики – вивчення особистісної та ситуативної тривожності. Методика включає 20 тверджень за шкалою ситуативної тривожності та 20 – за шкалою особистісної тривожності. Обробка результатів здійснюється за допомогою ключа: за кожну відповідь випробуваному нараховується певна кількість балів. Підраховується сума балів за шкалами, яка є показником ситуативної і особистісної тривожності. Під особистісною тривожністю розуміється […]

“Методика діагностики рівня емоційного вигоряння” (В.В. Бойко)

Опис методики. Методика дає докладну картину синдрому «емоційного вигоряння». Стимульний матеріал. Бланк, який включає 84 питання. Респондент знайомиться зі змістом бланка і отримує завдання висловити своє ставлення до вмісту як однозначних відповідей «так» чи «ні». Оцінка результатів дослідження. Методика дозволяє діагностувати три фази вигоряння: напруга, резистенція та виснаження. Кожна з фаз вигоряння діагностується через вираженість […]

“Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості” (Л.І. Вассерман; модифікація В.В. Бойко)

Опис методики. Пропонований опитувальник фіксує рівень незадоволеності соціальними досягненнями в основних аспектах життєдіяльності. Соціальна фрустрованість визначається рівнем «задоволеності – незадоволеності» в 20 сферах відносин особистості, виділених експертами як найбільш гіпотетично значущі для будь-якої дорослої, переважно працездатної людини, життєдіяльність якої проходить у соціальній культурі. Зрозуміло, що для окремих індивідів деякі сфери відносин можуть бути не актуальними, наприклад, […]