Опитувальник образу власного тіла (О.О. Скугарівський)

Опис методики. Методику спрямовано на визначення ступеня задоволеності (незадоволеності) респондентів своєю зовнішністю («образ тіла» – сприйняття власного тіла, чуттєве забарвлення цього сприйняття, оцінку тіла оточуючими).

У пропонованому респондентам бланку представлено 16 пунктів на тему оцінки людиною власного тіла та передбачуваної оцінки оточуючими. Респонденти повинні оцінити ступінь суб’єктивної згоди з кожним із тверджень згідно з наступною інструкцією: «Оцініть кожне твердження за наступною шкалою: 0 – ніколи, 1 – іноді, 2 – часто, 3 – завжди». Для заповнення опитувальника обмежень у часі не встановлюється.

Для підрахунку результатів використовується таблиця переведення сирих балів у стандартну шкалу. Обробка відбувається шляхом підрахунків сумарного показника (суми балів) за всіма пунктами опитувальника та переведення отриманого результату до 9-тибальної шкали стенайнів.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 3

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Розрахунок результатів

Аркуш 3: Частотний розподіл за рівнями і діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.