Категорія: Сім’я. Дитячо-батьківські стосунки. Відносини між сиблінгами

Аналіз сімейної тривоги (АСТ) (Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстіцкіс)

Опис методики: Опитувальник призначений для вимірювання рівня сімейної тривоги члена сім’ї. Під «сімейною тривогою» розуміються стани тривоги в одного чи обох членів сім’ї, які у сумнівах, страхах, побоюваннях, що стосуються, передусім, сім’ї: здоров’я її членів, їх відлучок, сімейних конфліктів. Форма проведення: індивідуальне/групове опитування. Інструкція: Опитувальник містить твердження про ваше самопочуття вдома, в сім’ї. Якщо Ви […]

“Кінетичний малюнок сім’ї” (Б. Бернс, С. Кауфман)

Опис методики. На меті методики постає прогноз індивідуального стилю поведінки, переживання та афективного реагування у значних та конфліктних ситуаціях, виявлення неусвідомлюваних аспектів особистості. Вік досліджуваних: старший дошкільний і вище. Інструкція: Намалюй, будь ласка, свою сім’ю (що означає слово “сім’я” дитині не пояснюється, оскільки цим спотворюється сама суть дослідження). Якщо дитина запитує, що їй намалювати, психолог […]

PARI (Е.С. Шефер, Р.К. Белл; адаптація Т.В. Нещерет)

Опис методики. Методику призначено для вивчення відносин батьків до різних сторін сімейного життя Форма проведення: фронтальне письмове опитування; індивідуальне опитування. Інструкція: Перед вами твердження, які допоможуть вам розібратися у своїх уявленнях про виховання дітей. Тут немає правильних і неправильних відповідей, бо кожен прав по відношенню до власних поглядів, тому намагайтеся відповідати точно та правдиво. Поряд […]

«Методика діагностики подружніх стосунків» (В.П. Левкович, О.Е. Зуськова)

Опис методики. Методику призначено для оцінки конфліктності у відносинах подружжя. Обладнання: бланк, що містить 168 тверджень, які стосуються взаємовідносин між партнерами. Обстеження проводиться в індивідуальній формі. Респонденту пропонується уважно прочитати кожне твердження та вибрати один з варіантів відповіді. Інструкція для респондента (дослівно): «Уважно прочитайте твердження, подані в бланку, і оцініть їх справедливість за наступною шкалою: […]

“Взаємодія батьки-дитина” (І.М. Марківська)

Опис методики. На меті методики діагностика батьківсько-дитячих відносин. Інструкція (дослівно): «Позначте ступінь згоди з наведеними твердженнями за 5-бальною шкалою: 5 – безсумнівно, так (абсолютна згода); 4 – загалом, так; 3 – і так, і ні; 2 – скоріше ні, ніж так; 1 – ні (абсолютна незгода)». Методика містить 60 питань. Опитуваний отримує текст методики та […]

“Методика діагностики сіблінгового спілкування” (модифікований варіант методики “Діагностика подружнього спілкування” Ю.Є. Альошиної, Л.Я. Гозмана, Є.М. Дубовської; модифікація виконана М.В. Кравцовою)

Опис методики. Методика орієнтована на виявлення наступних показників спілкування: довірливість і порозуміння у спілкуванні, подібність поглядів, загальні символи сім’ї, легкість спілкування між сиблингами, психотерапевтичність спілкування. Інструкція: “Будь ласка, дайте відповіді на запропоновані питання. Постарайтеся, щоб обраний варіант відповіді найповніше відповідав саме Вашій точці зору на ситуацію, що склалася у Вашій родині”. Джерело опису методики: Алешина […]

“Шкала сімейної адаптації та згуртованості” / FACES-3 / (Д.Х. Олсон, Дж. Портнер, І. Лаві; адаптація Е.Г. Ейдеміллера)

Опис методики. FACES-3 оцінює рівень сімейної згуртованості членів сім’ї та рівень сімейної адаптації. Для діагностики сімейної згуртованості використовуються такі показники: емоційний зв’язок сімейні кордони прийняття рішень час друзі інтереси та відпочинок Рівень сімейної адаптації  – характеристика того, наскільки гнучко або, навпаки, ригідно здатна сімейна система пристосовуватися, змінюватися під впливом на неї стресорів. Для діагностики адаптації […]