Категорія: Адаптаційні властивості особистості

Адаптивність (МЛО-АМ) (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянін)

Призначення методики: Вивчення адаптивних можливостей особистості на основі оцінки деяких психофізіологічних і соціально-психологічних характеристик, що відображають інтегральні особливості її психічного і соціального розвитку. Особливості проведення методики. Досліджуваний отримує тестовий бланк. Експериментатор зачитує інструкцію, переконується, що опитуваний її правильно зрозумів. В процесі заповнення інструктування або пояснення не допускаються. Інструкція: Зараз Вам буде запропонований ряд питань, на […]

Методика діагностики оперативної оцінки самопочуття, активності та настрою (САН) (В.А. Доскін, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мірошников)

Призначення. Методика спрямована на здійснення оперативної оцінки актуального психоемоційного стану людини (на момент обстеження). Експериментальний матеріал. Карта, що містить 30 пар протилежних характеристик, що відбивають особливості психоемоційного стану. Кожен стан представлений 10 парами слів. На бланку обстеження між полярними характеристиками знаходиться рейтингова шкала. Процедура проведення. Респондентові видається бланк. Далі йому пропонується співвіднести свій стан з […]

Методика вивчення соціалізованості особистості учня (М.І. Рожков)

Опис методики. На меті методики постає виявлення рівня соціальної адаптованості, активності, автономності та моральної вихованості учнів. Вік досліджуваних: 9-14 років. Форма проведення: письмове опитування. Інструкція: Оцініть ступінь своєї згоди з судженнями за наступною шкалою: 4 – завжди; 3 – майже завжди; 2 – іноді; 1 – дуже рідко; 0 – ніколи. Джерело опису методики: Фетискин […]

Копінг-поведінка у стресових ситуаціях (Д. Амірхан)

Опис методики. Методика являє собою короткий самооцінний опитувальник, що складається з 33 тверджень. Визначає базисні копінг-стратегії, їх виразність у структурі вміння справлятися зі стресом. Тристадійний факторний аналіз різноманітних ситуаційно-специфічних копінг-відповідей на стрес дозволив Д. Амірхану визначити три базисні копінг-стратегії: вирішення проблем, пошук соціальної підтримки, уникнення (ухилення). Вік досліджуваних: Опитувальник може застосовуватися для дослідження осіб підліткового […]

Методика діагностування соціально-психологічної адаптації (К. Роджерс, Р. Даймонд)

Опис методики. Метою методики є виявлення особливостей соціальної адаптації особистості через інтегральні показники “адаптація”, “самосприйняття”, “прийняття інших”, “емоційна комфортність”, “інтернальність”, “прагнення до домінування”. Опитування проводиться без обмеження часу. Досліджуваний отримує бланк, що містить у собі стимульний матеріал. Інструкція: “Тут представлені різні якості людини. Їх завжди можна співвіднести з нашим власним способом життя. Читаючи кожне з […]

Короткий опитувальник ВОЗ-26 для оцінки якості життя (WHOQOL-BREF)

Методику призначено для вивчення якості життя респондента загалом і в окремих сферах життя. Стимульний матеріал та обладнання: бланк, що містить 26 питань, 24 з яких групуються у 4 шкали та 2 (перший та другий) – враховуються ізольовано, ручка. Процедура дослідження: респонденту пропонується оцінити низку тверджень відповідно до уявлень про себе. Час заповнення бланка не обмежується. […]

Карта спостереження Д. Стотта

Опис методики. Методику спрямовано на вивчення особливостей учнів, які свідчать про їх адаптованість до актуальних умов життя. Стимульний матеріал: карта для здійснення спостереження. Особливості проведення методики. Заповнюється карта дорослими, які добре знають досліджуваного (батьками, вчителями). У реєстраційному бланку закреслюються ті цифри, які відповідають формам поведінки (синдрому), найбільш характерним для досліджуваного. Центральна вертикальна риса відокремлює більш […]

“Індекс життєвого стилю” (Р. Плутчик, Х. Келлерман, Х. Конте)

Опис методики. Методику спрямовано на діагностику механізмів психологічного захисту «Я». Респонденту пропонується наступна інструкція (дослівно): «Ознайомтеся із запропонованими твердженнями. Якщо твердження не є характерним для Вас, зробіть, будь ласка, позначку в колонці, позначеній як «Ні». Якщо твердження є характерним для Вас, зробіть, будь ласка, позначку в колонці «Так». Не витрачайте часу на роздуми, давайте першу […]

“Методика діагностики рівня емоційного вигоряння” (В.В. Бойко)

Опис методики. Методика дає докладну картину синдрому «емоційного вигоряння». Стимульний матеріал. Бланк, який включає 84 питання. Респондент знайомиться зі змістом бланка і отримує завдання висловити своє ставлення до вмісту як однозначних відповідей «так» чи «ні». Оцінка результатів дослідження. Методика дозволяє діагностувати три фази вигоряння: напруга, резистенція та виснаження. Кожна з фаз вигоряння діагностується через вираженість […]

“Обери потрібне обличчя” (Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен)

Опис методики. Методика спрямована на визначення рівня тривожності дитини за результатами бесіди з нею (з використанням картинок). Експериментальний матеріал: 2 набори по 14 малюнків – для дівчаток та для хлопчиків. Кожен малюнок є однією з типових для життя дитини ситуацій. Обличчя дитини на малюнку не промальоване, представлено лише контур голови. Кожен малюнок забезпечений двома додатковими […]