Короткий опитувальник ВОЗ-26 для оцінки якості життя (WHOQOL-BREF)

Методику призначено для вивчення якості життя респондента загалом і в окремих сферах життя.

Стимульний матеріал та обладнання: бланк, що містить 26 питань, 24 з яких групуються у 4 шкали та 2 (перший та другий) – враховуються ізольовано, ручка.

Процедура дослідження: респонденту пропонується оцінити низку тверджень відповідно до уявлень про себе. Час заповнення бланка не обмежується.

Показник загальної якості життя розраховується як сума 26 питань. Крім того, за допомогою використання спеціально заданих формул здійснюється оцінка окремих сфер:

  • фізичний та психологічний благополуччя;
  • самосприйняття;
  • мікросоціальна підтримка;
  • соціальний добробут.

Джерело опису методики: Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний. / Под ред. Н.Д. Ющука, И.В. Маева, К.Г. Гуревича. М.: Перо, 2012. 659 с.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 3

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Розрахунок результатів

Аркуш 3: Частотний розподіл за рівнями і діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.