Позначка: WHOQOL-BREF

Короткий опитувальник ВОЗ-26 для оцінки якості життя (WHOQOL-BREF)

Методику призначено для вивчення якості життя респондента загалом і в окремих сферах життя. Стимульний матеріал та обладнання: бланк, що містить 26 питань, 24 з яких групуються у 4 шкали та 2 (перший та другий) – враховуються ізольовано, ручка. Процедура дослідження: респонденту пропонується оцінити низку тверджень відповідно до уявлень про себе. Час заповнення бланка не обмежується. […]