Категорія: Мотиви, потреби, цінності

Мотивація професійної діяльності (К. Замфір, модифікація А. Реана)

Опис методики. На меті методики постає діагностика мотивації професійної діяльності. Форма проведення: письмове опитування. Інструкція: Прочитайте наведені нижче мотиви професійної діяльності та дайте оцінку їх значущості для вас за 5-бальною шкалою. Джерело опису методики: Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб.: Питер, 2000. 416 с. Тип файлу: *.xlsx (Excel) Кількість аркушів: 3 Аркуш 1: […]

«Морфологічний тест життєвих цінностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина)

Опис методики. На меті методики постає визначення мотиваційно-ціннісної структури особистості. Вік досліджуваних: підлітки, дорослі. Форма проведення: письмове опитування (самооцінювання). Інструкція: Вам пропонується опитувальник, в якому описані різні бажання та прагнення людини. Просимо Вас оцінити кожне твердження за 5-бальною шкалою наступним чином: якщо для Вас сенс затвердження не має жодного значення, то у відповідній клітині бланка […]

Якоря кар’єри (Е. Шейн; переклад та адаптація В.О. Чікер і В.Е. Винокурової)

Опис методики. На меті методики постає діагностика ціннісних орієнтацій особистості кар’єрі. Оснащення: бланк опитувальника, ключ. Процедура дослідження: Після надання бланків досліджуваним пропонується прочитати інструкцію. Потім експериментатор повинен відповісти на всі запитання, що задаються ними. Після цього досліджувані працюють самостійно. Інструкція: «Будь ласка, дайте відповіді на запитання тесту». Джерело опису методики: Почебут Л.Г., Чикер В. А. […]

Ціннісні орієнтації (М. Рокич)

Опис методики. На меті методики постає вивчення системи ціннісних орієнтацій особистості. Вік досліджуваних: школярі, дорослі. Форма проведення: письмове опитування. * Методика полягає в прямому ранжируванні списку цінностей. Ця обставина дозволяє багатьом авторам сумніватися у надійності методики, оскільки її результат залежить від адекватності самооцінки випробуваного. У зв’язку з цим дані, отримані з допомогою методики, слід підкріплювати […]

Методика діагностики спрямованості навчальної мотивації (Т.Д. Дубовицька)

Опис методики. Метою виступає виявлення розвитку внутрішньої мотивації навчальної діяльності учнів при вивченні ними конкретних предметів. Методика складається з 20 суджень та запропонованих варіантів відповіді. Відповіді у вигляді плюсів і мінусів записуються або на спеціальному бланку, або на простому аркуші паперу навпроти порядкового номера судження. Учням пропонується інструкція: «Прочитайте кожне висловлювання і висловіть своє ставлення […]

«Діагностика ціннісних орієнтацій особистості» (М.І. Лук’янова, Н.В. Калініна).

Опис методики. Призначення методики: дослідження цінностей у підлітків та дорослих людей. Стимульний матеріал: бланк, що включає 50 тверджень, розділених на 5 змістових блоків (шкал). Досліджуваним пропонується для заповнення бланк. Інструкція для роботи з методикою: «З двох тверджень, позначених літерами «А» та «Б», вибери те, що тобі більше подобається і краще узгоджується з твоєю думкою про […]

“Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості” (С.С. Бубнова)

Опис методики. Призначення методики полягає у вивченні особливостей реалізації ціннісних орієнтацій особистості реальних умовах життєдіяльності. Перелік цінностей, висвітлених у цьому тесті: приємне проведення часу, відпочинок; високий матеріальний добробут; пошук і насолода прекрасною; допомога та милосердя до інших людей; кохання; пізнання нового у світі, природі, людині; високий соціальний статус та управління людьми; визнання та повага людей, […]

Мотивація вчення та емоційного ставлення до навчання у середніх та старших класах школи (А.М. Прихожан)

Опис методики. На меті методики постає діагностика пізнавальної активності, мотивації досягнення, тривожності, гніву. Вік досліджуваних: 9-14 років. Форма проведення: фронтальне письмове опитування. Інструкція: Прочитайте уважно кожну пропозицію та обведіть одну з цифр, розташованих праворуч, залежно від того, який ваш звичайний стан на уроках у школі, як ви зазвичай відчуваєте себе там. Немає правильних чи неправильних […]

“Діагностика мотивації досягнення” (А. Мехрабіан)

Опис методики. Метою методики є діагностика двох мотивів особистості – прагнення до успіху та уникнення невдачі; визначення домінуючого мотиву. Тест представлений двома формами (чоловічою та жіночою), які включають ряд тверджень, що стосуються окремих сторін характеру, а також думок і почуттів з приводу деяких життєвих ситуацій. Інструкція: «Прочитайте твердження тесту та оцініть ступінь своєї згоди чи […]

“Опитувальник визначення джерел мотивації” (Дж. Барбуто, Р. Скол)

Опис методики. Метою опитувальника є виявлення переважаючих джерел мотивації особистості у площині взаємин «людина-організація» як фундаментальної особистісної освіти; складання «мотиваційної картки» працівника організації. Експериментальний матеріал: бланк з 30 твердженнями та варіантами відповідей. Експериментатор видає досліджуваному бланк і знайомить його з інструкцією такого змісту: «Вам пропонується низка тверджень, що описують ставлення людини до роботи. Оцініть, наскільки […]