Ціннісні орієнтації (М. Рокич)

Опис методики. На меті методики постає вивчення системи ціннісних орієнтацій особистості.

Вік досліджуваних: школярі, дорослі.

Форма проведення: письмове опитування.

* Методика полягає в прямому ранжируванні списку цінностей. Ця обставина дозволяє багатьом авторам сумніватися у надійності методики, оскільки її результат залежить від адекватності самооцінки випробуваного. У зв’язку з цим дані, отримані з допомогою методики, слід підкріплювати даними інших методик, спрямованих на дослідження ціннісної сфери особистості.

Стимульний матеріал: два списки цінностей (по 18 у кожному), що містять два класи цінностей: термінальні (цінності-цілі) – переконання в тому, що кінцева мета індивідуального існування є вартою того, щоб до неї прагнути, і інструментальні (цінності-засоби) – переконання в тому, що якийсь образ дій чи властивість особистості є кращими у будь-якій ситуації.

Процедура дослідження. Досліджуваному послідовно пред’являються два списку цінностей на аркушах паперу в алфавітному порядку. У списках піддослідний надає кожній цінності ранговий номер. Спочатку пред’являється набір термінальних, а потім набір інструментальних цінностей.

Інструкція: Вам буде надано список, де перераховані цінності – базові принципи, якими Ви керуєтеся в житті. Ваше завдання – здійснити їхнє ранжування по порядку значущості особисто для Вас. Для цього уважно вивчіть список і виберіть цінність, яка для Вас є найбільш значимою (вона отримає перший ранг). Потім виберіть другу цінність за значимістю і помістіть її на друге місце. Так ранжуйте всі запропоновані цінності. Працюйте не поспішаючи, вдумливо.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 2

Аркуш 1: Перелік А

Аркуш 2: Перелік Б

подібний до аркушу з даними Переліку А

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.