Категорія: Відповіді на екзаменаційні питання

Відповіді на питання екзаменаційних білетів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 Мова та мовлення Соціально-психологічна роль: психологічний зміст та види Проективні методики. Види проективних методик та особливості їх використання у психодіагностиці ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2 Самосвідомість як чинник становлення особистості у групі Невербальна комунікація та її засоби Процеси пам’яті та їх характеристика ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 Тести інтелекту: їх особливості та використання у психодіагностиці Детермінанти […]

Логопсихологія: білети / шпаргалки

Формування особистісної готовності до школи дітей з вадами мовлення Розвиток ігрової діяльності дошкільників з вадами мовлення Значення для практики посібника Мастюковой Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии Розвиток організаційно-методичних засад навчання і виховання дошкільників з вадами мовлення в Україні […]

Теория и методика математического развития детей дошкольного возраста: экзаменационные билеты

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   БИЛЕТ 1 Показать значение и перечислить задачи математического развития детей дошкольного возраста Раскрыть содержание вопроса «Освоение вычислительных действий детьми дошкольного возраста (вычитание)» Проанализировать структуру и содержание «Программы воспитания и обучения в детском саду», раздел «Развитие элементарных математических представлений» БИЛЕТ 2 Дать характеристику […]

Етика і культура поведінки дітей

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   Поняття про етикет та його складові Відмінності етикету в різні вікові епохи Основні принципи етикету та його підсистеми Значення етикету в роботі сучасного вихователя Форми спілкування Невербальне спілкування. Пози, жести Знайомство та вітання Прохання та накази Правила поведінки в суспільних місцях Організація […]

Арт-терапія: відповіді на питання

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   БАЗОВЫЕ ТЕХНИКИ АРТТЕРАПИИ,  РАБОТА С РИСУНКОМ  Основные понятия арттерапии: креативность, аутентичность. Психологические и терапевтические механизмы арттерапии. Школы арттерапии: психоаналитическая, психодинамическая, гуманистическая, экзистенциальная, трансперсональная Основные принципы взаимодействия клиента и терапевта в арттерапии. Этапы и основные составляющие арттерапевтического процесса. Прояснение запроса, диагностика состояния, разработка […]

Питання до курсу “Психологія”

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   Вопрос №1. Сравнительный анализ представлений о закономерностях и движущих силах развития психики ребенка в теориях научения и теориях созревания Вопрос №2. Проблема движущих сил и причин развития личности в теории  Э. Эриксона Вопрос №3. Теоретическое значение дискуссии Л.С. Выготского и Ж. Пиаже […]

“Психофізіологія”: відповіді на питання екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Предмет и задачи общей психофизиологии 2. Предмет и задачи основных разделов психофизиологии 3. История становления психофизиологии как науки 4. Психофизиологическая проблема и варианты ее решения 5. Основные методы в психофизиологии 6. Подходы к определению функциональных состояний 7. Нейрофизиологические механизмы регуляции уровня […]

“Логоритміка”: відповіді на питання екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Мета і завдання логопедичної ритміки 2. Логоритміка як складова частина реабілітаційних методик, направлених на відновлення мовлення у хворих на афазію 3. Вправи на розвиток дихання (розкрити суть дихальної гімнастики за Стрельниковою О.М.) 4. Основні завдання логопедичної ритміки 5. Особливості використання логоритмічних […]

«Інклюзивна освіта»: відповіді на питання з курсу

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Розкрийте основні поняття курсу «Інклюзивна освіта. Діти з особливими потребами» 2. Охарактеризуйте еволюцію ставлення до людей з особливими потребами 3. Охарактеризуйте Міжнародне законодавство у сфері освіти дітей з особливими потребами 4. Історичний розвиток суспільної допомоги дітям з особливими потребами 5. Охарактеризуйте […]