Логопсихологія: білети / шпаргалки

 1. Формування особистісної готовності до школи дітей з вадами мовлення
 2. Розвиток ігрової діяльності дошкільників з вадами мовлення
 3. Значення для практики посібника Мастюковой Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей
  с особыми проблемами в развитии
 4. Розвиток організаційно-методичних засад навчання і виховання дошкільників з вадами мовлення в Україні
 5. Методи і прийоми сенсорного виховання дошкільників з вадами мовлення
 6. Значення для практики навчально-методичного посібника: Тарасун В. Морфофункціональна готовність дітей з особливостями у розвитку до шкільного навчання: діагностика і формування
 7. Корекційно-виховне значення різних видів праці у роботі з дошкільниками з вадами мовлення
 8. Завдання і зміст сенсорного виховання дошкільників з вадами мовлення
 9. Формування колективних взаємин у дошкільників з вадами мовлення
 10. Формування позитивного ставлення до школи дітей з вадами мовлення
 11. Значення для практики посібника: Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві)
 12. Формування розумової готовності до навчання у школі дошкільників з вадами мовлення
 13. Педагогічні умови ефективності корекційної роботи з образотворчої діяльності у спеціальному дошкільному закладі
 14. Корекційна спрямованість процесу виховання у спеціальному дошкільному закладі для дітей з вадами мовлення
 15. Завдання корекційно-педагогічної роботи з розвитку мовлення дошкільників
 16. Методика навчання рухливої гри дошкільників з вадами мовлення
 17. Формування моральних норм поведінки у дошкільників з вадами мовлення
 18. Організація роботи з розвитку мовлення дошкільників у спеціальних закладах
 19. Особливості використання дидактичних ігор в корекційній роботі з дошкільниками, які мають вади мовлення
 20. Формування комунікативної функції мовлення у дошкільників
 21. Методика формування культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку з вадами мовлення
 22. Формування орієнтації у просторі дошкільників з порушеннями мовлення
 23. Трудове виховання дітей з вадами мовлення у дошкільних закладах
 24. Методика навчання сюжетно-рольової гри дошкільників з вадами мовлення
 25. Модель готовності дошкільника з вадами мовлення до школи
 26. Особливості сенсорного виховання дошкільників з вадами мовлення
 27. Способи засвоєння суспільного досвіду дошкільниками з порушеннями мовлення
 28. Формування мислення у дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку
 29. Організація та проведення дидактичної гри з дошкільниками з вадами мовлення
 30. Зміст і методи роботи з формування словника дошкільників
 31. Навчання конструктивній діяльності дошкільників з порушеннями мовлення
 32. Значення для практики посібника: Винарская Е. Н. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии: Периодика раннего развития. Эмоциональные предпосылки освоения языка
 33. Формування співпраці дорослого і дитини раннього віку з порушенням мовлення
 34. Організація роботи з розвитку мовлення дітей у спеціальних дошкільних закладах
 35. Система корекційно-педагогічної роботи з формування мисленнєвої діяльності дітей дошкільного віку з вадами мовлення
 36. Навести приклади дидактичних ігор для формування наочно-дійового мислення у дошкільників
 37. Навести приклади дидактичних ігор для формування наочно-образного мислення у дошкільників
 38. Навести приклади дидактичних ігор для формування елементів словесно-логічного мислення у дошкільників
 39. Значення та завдання трудового виховання у спеціальних дошкільних закладах для дітей з мовленнєвими порушеннями
 40. Корекційна спрямованість змісту трудового виховання дітей дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями
 41. Форми організації елементарної трудової діяльності
 42. Особливості формування елементарної трудової діяльності у дітей з мовленнєвими порушеннями
 43. Формування навичок господарсько-побутової праці у дітей з мовленнєвими порушеннями
 44. Формування в дошкільників з мовленнєвими порушеннями умінь трудитися у природі
 45. Формування навичок ручної праці у дітей з мовленнєвими порушеннями
 46. Методичні прийоми формування загальнотрудових умінь у дошкільників з мовленнєвими порушеннями
 47. Особливості формування ігрової діяльності у дітей дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями та спрямованість корекційно-розвивальної роботи
 48. Облаштування ігрового куточка у груповій кімнаті
 49. Визначення стану розвитку ігрової діяльності
 50. Сутність поняття «готовність до шкільного навчання»
 51. Характеристика навчальної діяльності як провідного виду діяльності дітей дошкільного віку
 52. Роль научуваності у процесі формування навчальної діяльності
 53. Спільне і відмінне між ігровою та навчальною видами діяльності
 54. Центральне психологічне новоутворення дитини 7-го року життя за Л.С. Виготським та його значення для підготовки дитини до школи
 55. Характеристика психічних новоутворень, які готують перехід дитини до навчальної діяльності
 56. Вітчизняні методики вивчення ступеню готовності дітей до навчання у школі
 57. Сучасні підходи до проведення діагностики готовності дитини до шкільного навчання
 58. Особливості психологічної готовності дитини з мовленнєвим порушенням до навчання у школі
 59. Особливості сучасних систем корекційно-розвивальних занять для старших дошкільників та молодших школярів з метою їх психологічної підготовки до шкільного навчання
 60. Навести приклад сучасної системи корекційно-розвивальних занять для старших дошкільників та молодших школярів з метою їх психологічної підготовки до шкільного навчання
 61. Сформованість передумов та елементів навчальної діяльності у дітей на кінець дошкільного початок шкільного віку
 62. Формування передумов навчальної діяльності у дошкільників з мовленнєвими порушеннями
 63. Особливості формування навичок навчальної діяльності у дошкільників з мовленнєвими порушеннями
 64. Педагогічні умови забезпечення всебічної підготовки дітей з мовленнєвими порушеннями до школи
 65. Розумова готовність до шкільного навчання дошкільників з мовленнєвими порушеннями
 66. Стан сформованості навичок мовного аналізу у старших дошкільників з мовленнєвими порушеннями як основи шкільного навчання
 67. Стан сформованості початкових понять про число у старших дошкільників з мовленнєвими порушеннями як основи шкільного навчання
 68. Завдання і прийоми формування навичок мовного аналізу у старших дошкільників з мовленнєвими порушеннями
 69. Особливості оволодіння кількісними уявленнями дошкільників з мовленнєвими порушеннями
 70. Пропедевтична підготовка дошкільників з мовленнєвими порушеннями до розв’язування елементарних математичних задач
 71. Оцінка готовності руки дошкільника до письма
 72. Формування готовності руки дитини до письма
 73. Методики ранньої корекційної роботи з дошкільниками з мовленнєвими порушеннями
 74. Інновації у спеціальній дошкільній освіті
 75. Характеристика нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти
 76. Інклюзивні процеси у сучасній дошкільні освіті
 77. Нове програмне забезпечення сучасного виховання і навчання дошкільників з мовленнєвими порушеннями
 78. Дошкільники з мовленнєвими порушеннями як об’єкт корекційно-спрямованого розвитку
 79. Сучасні підходи до сімейного виховання дітей з мовленнєвими та іншими порушеннями психофізичного розвитку
 80. Основні положення корекційної роботи з дитиною з мовленнєвими порушеннями та її батьками
 81. Основні форми взаємодії фахівців і батьків
 82. Практичне значення науково-популярної книги для батьків: Ілляшенко Т. Д., Рождественська М. В. Допоможіть дитині розвиватися
 83. Вплив сімейних комунікацій на ранній розвиток дитини з мовленнєвими порушеннями
 84. Загальні проблеми сімей, які виховують дітей з мовленнєвими та іншими відхиленнями у розвитку
 85. Практичне значення книги для батьків: Сикорский И. А. Душа ребенка
 86. Прийоми формування і стимулювання мотивованого ставлення батьків до корекційної роботи з дітьми
 87. Практичне значення книги для батьків: Гіппенрейтер Ю. Б. Спілкуватися з дитиною