Наші послуги

Шановні психологи та студенти психологічних факультетів!

Психологічна діагностика – невід’ємна складова роботи психолога. Вона також є основою будь-якої курсової / дипломної роботи студента. Ми чудово знаємо, скільки часу потрібно для обчислення отриманих у результаті проведення діагностики даних. Разом з тим ми розуміємо, що ніхто не хоче витрачати свій час на розрахунки, що втомлюють, з використанням досить складних і заплутаних “ключів”. Тим паче, коли часу бракує.

Пропонуємо Вам форми в програмі Microsoft Excel для розрахунку результатів, отриманих при проведенні психологічної діагностики, які значно полегшать Вашу працю та вивільнять Ваш час для інших важливих видів та напрямків діяльності. Вони можуть бути сформовані на будь-яку кількість респондентів (від 10 осіб). За їх допомогою Ви зможете швидко отримати такі показники: середньогрупові значення, стандартні відхилення, частотний розподіл учасників групи за рівнями виразності показників, заданих автором методики.

Ви можете придбати у нас як вже готові форми, представлені на сайті, так і замовити нові.

Завантажити приклад: Готовність до ризику (RSK) (Г.М. Шуберт)

 

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

  • пошук відповідей на запитання до екзамену/заліку;
  • пошук матеріалів для написання курсових, дипломних та інших робіт (є можливим оформлення цих матеріалів згідно з вимогами);
  • розробка методики психологічного дослідження;
  • статистична обробка даних психологічного дослідження: виявлення відмінностей у рівні прояву ознаки (критерій Стьюдента для незалежних змінних, критерій Манна-Уітні, критерій Краскела-Уолліса); аналіз зв’язку між змінними (обчислення коефіцієнта лінійної кореляції Пірсона, обчислення коефіцієнта рангової кореляції Спірмена); оцінка достовірності зсуву значень (критерій Стьюдента для залежних змінних, критерій Вілкоксона).

 

ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ
Виконавши якісно роботу для Вас, ми можемо бути впевнені, що Ви приведете до нас нових клієнтів.