“Логоритміка”: відповіді на питання екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей,

так і відповіді на окремі питання

 

1. Мета і завдання логопедичної ритміки

2. Логоритміка як складова частина реабілітаційних методик, направлених на відновлення мовлення у хворих на афазію

3. Вправи на розвиток дихання (розкрити суть дихальної гімнастики за Стрельниковою О.М.)

4. Основні завдання логопедичної ритміки

5. Особливості використання логоритмічних та музично-ритмічних засобів у корекційній роботі по подоланню дизартрії

6. Зміст етапів курсу логоритміки для дітей із ФФНМ

7. Методи дослідження логопедичної ритміки

8. Характеристика онтогенезу моторної функції у дітей дошкільного віку

9. Вправи на розвиток творчої ініціативи на заняттях з логоритміки

10. Характеристика основних ланок логопедичної ритміки

11. Прийоми навчання співу дітей з тяжкими порушеннями мовлення

12. Залежність структури занять із логоритміки від етапів корекційної роботи (ЗНМ, ФФНМ, заїкання)

13. Структура логопедичної ритміки як предмету

14. Розвиток, виховання та корекція немовленнєвих процесів у осіб із мовленнєвою патологією

15. Вправи на розвиток просодичної сторони мовлення

16. Природничо-наукова сторона логоритміки

17. Зміст логопедичних занять з дітьми, що заїкаються

18. Кінезотерапія у системі відновлювального навчання хворих на афазію

19. Методи навчання в логопедичній ритміці

20. Методика дослідження сенсорних функцій

21. Схема логоритмічного заняття для дітей з ЗНМ І рівня

22. Значення логопедичної ритміки для дітей з психофізичними вадами

23. Особливості використання логоритмічних та музично-ритмічних засобів при усуненні порушень голосу

24. Зміст логоритмічних занять для дітей із ФФНМ

25. Принципи логопедичної ритміки (загальні та спеціальні)

26. Методи педагогічного дослідження логопедичної ритміки

27. Характеристика обов’язків музичного керівника, логопеда і вихователя в організації логоритмічного виховання осіб із мовленнєвими вадами

28. Словесні та наочні методи навчання у логоритміці

29. Значення логоритмічного впливу на дитину з психофізичними вадами

30. Схема логоритмічного заняття для дітей з ФФНМ

31. Історія розвитку логорітміки як науки та корекційної методики

32. Розділи логоритмічної роботи зі школярами, підлітками та дорослими із заїканням

33. Характеристика І-го етапу курсу логоритмічної ритміки у закладах для дітей з ФФНМ

34. Зв’язок логоритміки з іншими науками

35. Теорія рівнів організації рухів за Н.А. Бернштейном

36. Принципи побудови мімічної гімнастики для дітей із дизартрією

37. Загальна характеристика засобів логопедичної ритміки

38. Обстеження стану психомоторики осіб із мовленнєвими порушеннями

39. Ритмічні вправи для дітей із розладами мовлення

40. Основні поняття та терміни логопедичної ритміки

41. Ігрова діяльність у системі логоритмічних занять

42. Вимоги до організації логоритмічних занять для дітей із ФФНМ

43. Зміст другої ланки логопедичної ритміки

44. Особливості в порушеннях моторики у дорослих із заїканням

45. Схема логоритмічного заняття для дітей із ЗНМ II рівня

46. Засоби логопедичної ритміки на етапі обмеженого мовлення

47. Схема логоритмічного заняття для дошкільників, що затинаються

48. Вправи на розвиток артикуляційної моторики

49. Визначення, об’єкт та предмет логопедичної ритміки

50. Мовленнєві вправи без музичного супроводу

51. Розділи логопедичної ритміки в роботі з заїкуватими дітьми дошкільного віку

52. Словесні та практичні методи навчання

53. Мета заключних вправ у системі логоритмічних занять

54. Схема логоритмічного заняття для дітей із ЗНМ III рівня

55. Особливості логопедичної ритміки

56. Вправи на регуляцію м’язевого тонусу

57. Схема логоритмічного заняття для дошкільників, що затинаються

58. Зміст спеціальних принципів логопедичної ритміки

59. Корекційні завдання логопедичної ритміки

60. Особливості використання логоритмічних та музично-ритмічних засобів під час усунення порушень голосу при ринолалії

61. Вправи на активізацію уваги

62. Виховні завдання логопедичної ритміки

63. Особливості моторного розвитку дошкільників із заїканням

64. Логопедична ритміка (визначення, мета та завдання)

65. Характеристика наочних методів логопедичної ритміки

66. Особливості проведення занять логопедичної ритміки для підлітків та дорослих із заїканням

68. Словесні та наочні методи навчання

69. Принципи побудови мімічної гімнастики для дітей із дизартрією

70. Загальна структура заняття з логоритміки

71. Оздоровчі завдання логопедичної ритміки

72. Логопедична ритміки (визначення, мета та завдання)

73. Особливості порушень моторики у дорослих із заїканням

74. Схема логоритмічного заняття для дітей із ФФНМ

75. Зміст другої ланки логопедичної ритміки

76. Дати характеристику обов’язків музичного керівника, логопеда вихователя в організації логоритмічного виховання осіб з мовленнєвими вадами

77. Скласти конспект логоритмічного заняття для дітей із ФФНМ