«Інклюзивна освіта»: відповіді на питання з курсу

Можна придбати як весь перелік відповідей,

так і відповіді на окремі питання

 

1. Розкрийте основні поняття курсу «Інклюзивна освіта. Діти з особливими потребами»

2. Охарактеризуйте еволюцію ставлення до людей з особливими потребами

3. Охарактеризуйте Міжнародне законодавство у сфері освіти дітей з особливими потребами

4. Історичний розвиток суспільної допомоги дітям з особливими потребами

5. Охарактеризуйте стан інклюзивної освіти в Україні

6. Проаналізуйте національне законодавство щодо забезпечення рівного доступу до освіти дітей з особливими потребами

7. Дайте характеристику моделей інвалідності

8. Розкрийте різницю між поняттями «Інклюзія» та «Інтеграція»

9. Розкрийте переваги та перешкоди розвитку інклюзивної дошкільної освіти

10. Назвіть характерні риси інклюзивних дошкільних навчальних закладів

11. Охарактеризуйте шляхи залучення дітей з особливими потребами в загальноосвітні навчальні заклади

12. Розкрийте роль вихователя у процесі залучення дітей з особливими потребами у звичайні групи

13. Охарактеризуйте досвід інклюзивної освіти у країнах Європи

14. Охарактеризуйте досвід інклюзивної освіти у країнах СНД

15. Розкрийте основні засади реалізації інклюзивних підходів

16. Розкрийте основні принципи роботи, зорієнтовані на дитину з особливими потребами в інклюзивних групах

17. Охарактеризуйте стратегії організації інклюзивних груп

18. Дайте загальну характеристику наявних порушень розвитку у дітей

19. Обґрунтуйте важливість врахування різних психофізичних розладів у процесі навчання та виховання дітей

20. Розробка індивідуалізованих навчальних планів

21. Розкрийте зміст індивідуального навчального плану

22. Охарактеризуйте форми інклюзивної освіти

23. Розкрийте шляхи встановлення партнерських стосунків з родинами, які мають дітей з особливими потребами

24. Визначте стратегії ефективного спілкування з родинами дітей з особливими потребами

25. Розкрийте значення спостережень як важливих елементів зорієнтованих на дитину програм

26. Розкрийте принципи педагогічної діяльності, орієнтованої на інтереси сім’ї

27. Розкрийте види адаптації і пристосувань для дітей з особливими потребами

28. Розкрийте специфіку планування процесу формального оцінювання

29. Охарактеризуйте процедуру проведення оцінювання

30. Розкрийте джерела отримання інформації про дитину з особливими потребами

31. Обґрунтуйте важливість дотримання етичних норм у процесі оцінювання дитини з особливими потребами

32. Охарактеризуйте можливі пристосування групового середовища до дітей з особливими потребами

33. Розкрийте особливості створення середовища, сприятливого для емоційного розвитку дитини

34. Розкрийте чинники, що впливають на успішну адаптацію навчального процесу в інклюзивних групах

35. Розкрийте суть тематичного навчання

36. Розкрийте переваги тематичного підходу до навчання дітей з особливими потребами

37. Розкрийте чинники, що сприяють розвитку соціальних умінь

38. Охарактеризуйте стратегії роботи з дітьми з особливими потребами

39. Дайте загальну характеристику особливостей когнітивного розвитку дітей залежно від їхніх особливих освітніх потреб

40. Дайте загальну характеристику особливостей мовленнєвого розвитку дітей залежно від їхніх особливих освітніх потреб

41. Дайте загальну характеристику особливостей фізичного розвитку дітей залежно від їхніх особливих освітніх потреб

42. Охарактеризуйте адаптивне приладдя, яке забезпечує максимальну рухову свободу дитини з особливими потребами

43. Охарактеризуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам аудіологи

44. Охарактеризуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам фахівці із спеціальних видів навчання

45. Охарактеризуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам фахівці з працетерапії

46. Охарактеризуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам фахівці з лікувальної фізичної культури

47. Охарактеризуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам психологи

48. Охарактеризуйте види допомоги, які можуть надавати інклюзивним групам логопеди

49. Розкрийте основні причини доцільності запровадження інклюзивних програм

50. Розкрийте можливі шляхи залучення дітей з аутизмом в звичайні групи ДНЗ

51. Охарактеризуйте освітні аспекти залучення дітей, які мають глухоту та порушення слуху

52. Розкрийте можливі шляхи залучення дітей з відставанням у мовленнєвому розвитку у звичайні групи

53. Розкрийте специфіку планування навчальних заходів для дітей із затримкою психічного розвитку

54. Розкрийте можливі шляхи залучення дітей з синдромом Дауна у звичайні групи

55. Розкрийте шляхи залучення дітей з ортопедичними вадами у звичайні групи

56. Охарактеризуйте інші проблеми і захворювання, які можуть спричинити особливі освітні проблеми