“Дошкільна психологія”: відповіді на питання до екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей,

так і відповіді на окремі питання

 

1. Інтелектуальна готовність дитини до шкільного навчання

2. Особливості ігрової діяльності молодших школярів

3. Засвоєння морально-етичних якостей, норм і правил поведінки

4. Цільові складові навчальної діяльності

5. Розвиток мислення дітей молодшого шкільного віку

6. Запобіжні засоби шкільної дезадаптації