Позначка: відповіді на питання

Відповіді на питання екзаменаційних білетів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 Мова та мовлення Соціально-психологічна роль: психологічний зміст та види Проективні методики. Види проективних методик та особливості їх використання у психодіагностиці ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2 Самосвідомість як чинник становлення особистості у групі Невербальна комунікація та її засоби Процеси пам’яті та їх характеристика ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 Тести інтелекту: їх особливості та використання у психодіагностиці Детермінанти […]

“Дошкільна психологія”: відповіді на питання до екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Інтелектуальна готовність дитини до шкільного навчання 2. Особливості ігрової діяльності молодших школярів 3. Засвоєння морально-етичних якостей, норм і правил поведінки 4. Цільові складові навчальної діяльності 5. Розвиток мислення дітей молодшого шкільного віку 6. Запобіжні засоби шкільної дезадаптації  

“Теорія та методика професійної освіти”: відповіді на питання екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   Стандарты высшего и среднего профессионального образования: назначение, общая характеристика Специфика методов обучения в профессиональном образовании Содержание профессионального образования: теория и концепции Современные технологии профессионального образования Проблема качества подготовки специалиста в системах профессионального образования Организация образовательного процесса в профессиональном образовательном учреждении Проблемы профессиональной […]