Позначка: екзамен

Відповіді на питання екзаменаційних білетів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 Мова та мовлення Соціально-психологічна роль: психологічний зміст та види Проективні методики. Види проективних методик та особливості їх використання у психодіагностиці ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2 Самосвідомість як чинник становлення особистості у групі Невербальна комунікація та її засоби Процеси пам’яті та їх характеристика ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 Тести інтелекту: їх особливості та використання у психодіагностиці Детермінанти […]

Теория и методика математического развития детей дошкольного возраста: экзаменационные билеты

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   БИЛЕТ 1 Показать значение и перечислить задачи математического развития детей дошкольного возраста Раскрыть содержание вопроса «Освоение вычислительных действий детьми дошкольного возраста (вычитание)» Проанализировать структуру и содержание «Программы воспитания и обучения в детском саду», раздел «Развитие элементарных математических представлений» БИЛЕТ 2 Дать характеристику […]

Етика і культура поведінки дітей

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   Поняття про етикет та його складові Відмінності етикету в різні вікові епохи Основні принципи етикету та його підсистеми Значення етикету в роботі сучасного вихователя Форми спілкування Невербальне спілкування. Пози, жести Знайомство та вітання Прохання та накази Правила поведінки в суспільних місцях Організація […]

Арт-терапія: відповіді на питання

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   БАЗОВЫЕ ТЕХНИКИ АРТТЕРАПИИ,  РАБОТА С РИСУНКОМ  Основные понятия арттерапии: креативность, аутентичность. Психологические и терапевтические механизмы арттерапии. Школы арттерапии: психоаналитическая, психодинамическая, гуманистическая, экзистенциальная, трансперсональная Основные принципы взаимодействия клиента и терапевта в арттерапии. Этапы и основные составляющие арттерапевтического процесса. Прояснение запроса, диагностика состояния, разработка […]

“Психофізіологія”: відповіді на питання екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Предмет и задачи общей психофизиологии 2. Предмет и задачи основных разделов психофизиологии 3. История становления психофизиологии как науки 4. Психофизиологическая проблема и варианты ее решения 5. Основные методы в психофизиологии 6. Подходы к определению функциональных состояний 7. Нейрофизиологические механизмы регуляции уровня […]

“Логоритміка”: відповіді на питання екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Мета і завдання логопедичної ритміки 2. Логоритміка як складова частина реабілітаційних методик, направлених на відновлення мовлення у хворих на афазію 3. Вправи на розвиток дихання (розкрити суть дихальної гімнастики за Стрельниковою О.М.) 4. Основні завдання логопедичної ритміки 5. Особливості використання логоритмічних […]

«Інклюзивна освіта»: відповіді на питання з курсу

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Розкрийте основні поняття курсу «Інклюзивна освіта. Діти з особливими потребами» 2. Охарактеризуйте еволюцію ставлення до людей з особливими потребами 3. Охарактеризуйте Міжнародне законодавство у сфері освіти дітей з особливими потребами 4. Історичний розвиток суспільної допомоги дітям з особливими потребами 5. Охарактеризуйте […]

“Дошкільна психологія”: відповіді на питання до екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Інтелектуальна готовність дитини до шкільного навчання 2. Особливості ігрової діяльності молодших школярів 3. Засвоєння морально-етичних якостей, норм і правил поведінки 4. Цільові складові навчальної діяльності 5. Розвиток мислення дітей молодшого шкільного віку 6. Запобіжні засоби шкільної дезадаптації  

“Теорія та методика професійної освіти”: відповіді на питання екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   Стандарты высшего и среднего профессионального образования: назначение, общая характеристика Специфика методов обучения в профессиональном образовании Содержание профессионального образования: теория и концепции Современные технологии профессионального образования Проблема качества подготовки специалиста в системах профессионального образования Организация образовательного процесса в профессиональном образовательном учреждении Проблемы профессиональной […]