Позначка: питання

Етика і культура поведінки дітей

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   Поняття про етикет та його складові Відмінності етикету в різні вікові епохи Основні принципи етикету та його підсистеми Значення етикету в роботі сучасного вихователя Форми спілкування Невербальне спілкування. Пози, жести Знайомство та вітання Прохання та накази Правила поведінки в суспільних місцях Організація […]

Арт-терапія: відповіді на питання

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   БАЗОВЫЕ ТЕХНИКИ АРТТЕРАПИИ,  РАБОТА С РИСУНКОМ  Основные понятия арттерапии: креативность, аутентичность. Психологические и терапевтические механизмы арттерапии. Школы арттерапии: психоаналитическая, психодинамическая, гуманистическая, экзистенциальная, трансперсональная Основные принципы взаимодействия клиента и терапевта в арттерапии. Этапы и основные составляющие арттерапевтического процесса. Прояснение запроса, диагностика состояния, разработка […]

Питання до курсу “Психологія”

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   Вопрос №1. Сравнительный анализ представлений о закономерностях и движущих силах развития психики ребенка в теориях научения и теориях созревания Вопрос №2. Проблема движущих сил и причин развития личности в теории  Э. Эриксона Вопрос №3. Теоретическое значение дискуссии Л.С. Выготского и Ж. Пиаже […]

“Психофізіологія”: відповіді на питання екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Предмет и задачи общей психофизиологии 2. Предмет и задачи основных разделов психофизиологии 3. История становления психофизиологии как науки 4. Психофизиологическая проблема и варианты ее решения 5. Основные методы в психофизиологии 6. Подходы к определению функциональных состояний 7. Нейрофизиологические механизмы регуляции уровня […]

“Логоритміка”: відповіді на питання екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Мета і завдання логопедичної ритміки 2. Логоритміка як складова частина реабілітаційних методик, направлених на відновлення мовлення у хворих на афазію 3. Вправи на розвиток дихання (розкрити суть дихальної гімнастики за Стрельниковою О.М.) 4. Основні завдання логопедичної ритміки 5. Особливості використання логоритмічних […]

“Психологія реклами”: відповіді на питання екзамену / заліку

Можна придбати як весь перелік відповідей, так і відповіді на окремі питання   1. Определение рекламы 2. Реклама как социокультурная коммуникация 3. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций фирмы (паблик рилейшенз, сейлз промоушенз, директ маркетинг, персонал сейлинг) 4. Тенденции современных рекламных коммуникаций 5. Виды рекламы 6. Функции рекламы 7. Система рекламной деятельности 8. Планирование рекламной кампании […]