Методика діагностики спрямованості навчальної мотивації (Т.Д. Дубовицька)

Опис методики. Метою виступає виявлення розвитку внутрішньої мотивації навчальної діяльності учнів при вивченні ними конкретних предметів. Методика складається з 20 суджень та запропонованих варіантів відповіді. Відповіді у вигляді плюсів і мінусів записуються або на спеціальному бланку, або на простому аркуші паперу навпроти порядкового номера судження. Учням пропонується інструкція: «Прочитайте кожне висловлювання і висловіть своє ставлення до предмета, що вивчається. Для цього поставте навпроти номера висловлювання свою відповідь, використовуючи для цього запропоновані позначення: вірно – “++”; мабуть, вірно – “+”; мабуть, неправильно – “-“; неправильно – “–“. Обробка здійснюється відповідно до ключа.

Вік досліджуваних: шкільний.

Форма проведення: фронтальне письмове опитування.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Ключ

Аркуш 3: Розрахунок результатів

Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями і діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.