Методика діагностики спрямованості особистості (Б. Басс)

Опис методики. Метою методики є визначення спрямованості особистості. У методиці запропоновано 27 суджень, за якими можливі три варіанти відповіді, що відповідають трьом видам спрямованості особистості:

  • на себе (Я);
  • на спілкування (О);
  • на справу (Д).

Випробуваному необхідно вибрати одну відповідь, яка, на його думку, більшою мірою відповідає реальності, і та, яка найбільш далека від думки випробуваного, або найменш відповідає реальності.

Джерело опису методики: Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. Саратов: Вузовское образование, 2014. 390 c.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 5

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2-4: Ключ

Аркуш 5: Розрахунок результатів

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.