Позначка: Методика діагностики спрямованості особистості

Методика діагностики спрямованості особистості (Б. Басс)

Опис методики. Метою методики є визначення спрямованості особистості. У методиці запропоновано 27 суджень, за якими можливі три варіанти відповіді, що відповідають трьом видам спрямованості особистості: на себе (Я); на спілкування (О); на справу (Д). Випробуваному необхідно вибрати одну відповідь, яка, на його думку, більшою мірою відповідає реальності, і та, яка найбільш далека від думки випробуваного, або […]