Позначка: Дубовицкая

Методика діагностики спрямованості навчальної мотивації (Т.Д. Дубовицька)

Опис методики. Метою виступає виявлення розвитку внутрішньої мотивації навчальної діяльності учнів при вивченні ними конкретних предметів. Методика складається з 20 суджень та запропонованих варіантів відповіді. Відповіді у вигляді плюсів і мінусів записуються або на спеціальному бланку, або на простому аркуші паперу навпроти порядкового номера судження. Учням пропонується інструкція: «Прочитайте кожне висловлювання і висловіть своє ставлення […]