“Опитувальник визначення джерел мотивації” (Дж. Барбуто, Р. Скол)

Опис методики. Метою опитувальника є виявлення переважаючих джерел мотивації особистості у площині взаємин «людина-організація» як фундаментальної особистісної освіти; складання «мотиваційної картки» працівника організації.

Експериментальний матеріал: бланк з 30 твердженнями та варіантами відповідей.

Експериментатор видає досліджуваному бланк і знайомить його з інструкцією такого змісту: «Вам пропонується низка тверджень, що описують ставлення людини до роботи. Оцініть, наскільки кожне твердження відображає Вашу думку. Поставте позначку у відповідній графі. Тут немає правильних чи неправильних відповідей, намагайтеся не замислюватися над вибором відповіді надто довго».

Обробка та інтерпретація даних:
1) кожен вибір досліджуваного оцінюється певною кількістю балів відповідно до шкали;
2) підраховується результат за кожною категорією, використовуючи ключ.

Джерело опису методики: http://hr-portal.ru/tool/oprosnik-dlya-opredeleniya-istochnikov-motivacii

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість аркушів: 3

Аркуш 1: Введення даних

Аркуш 2: Розрахунок результатів: розрахунок середнього та стандартного відхилення; виведення рівнів

Аркуш 3: Частотний розподіл за категоріями; діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.