Позначка: опитувальник

“Взаємодія батьки-дитина” (І.М. Марківська)

Опис методики. На меті методики діагностика батьківсько-дитячих відносин. Інструкція (дослівно): «Позначте ступінь згоди з наведеними твердженнями за 5-бальною шкалою: 5 – безсумнівно, так (абсолютна згода); 4 – загалом, так; 3 – і так, і ні; 2 – скоріше ні, ніж так; 1 – ні (абсолютна незгода)». Методика містить 60 питань. Опитуваний отримує текст методики та […]

“Опитувальник визначення джерел мотивації” (Дж. Барбуто, Р. Скол)

Опис методики. Метою опитувальника є виявлення переважаючих джерел мотивації особистості у площині взаємин «людина-організація» як фундаментальної особистісної освіти; складання «мотиваційної картки» працівника організації. Експериментальний матеріал: бланк з 30 твердженнями та варіантами відповідей. Експериментатор видає досліджуваному бланк і знайомить його з інструкцією такого змісту: «Вам пропонується низка тверджень, що описують ставлення людини до роботи. Оцініть, наскільки […]

“Методика оцінки рівня домагань” (В. Гербачевський)

Опис методики. Методика спрямована на виявлення рівня домагань особистості у вигляді діагностики компонентів мотиваційної структури. Експериментальний матеріал: бланк, що містить у собі 42 затвердження. Досліджуваному пропонується вирішити чотири математичні завдання. Після того, як частина завдання вже виконана досліджуваному, пропонується зробити перерву для того, щоб заповнити бланк опитувальника. Експериментатор видає досліджуваному бланк і знайомить його з […]