“Методика оцінки рівня домагань” (В. Гербачевський)

Опис методики. Методика спрямована на виявлення рівня домагань особистості у вигляді діагностики компонентів мотиваційної структури.
Експериментальний матеріал: бланк, що містить у собі 42 затвердження.
Досліджуваному пропонується вирішити чотири математичні завдання. Після того, як частина завдання вже виконана досліджуваному, пропонується зробити перерву для того, щоб заповнити бланк опитувальника. Експериментатор видає досліджуваному бланк і знайомить його з інструкцією.
За результатами тестування визначається мотиваційна структура особистості досліджуваного. У цій структурі розрізняють 15 компонентів. За кожним з цих компонентів підраховується сума балів за допомогою ключа і отриманий результат переводиться в бали.

Джерело опису методики: Райгородский, Д.Я. Психодиагностика. Методики и тесты /
Д.Я. Райгородский. М.: Бахрах-М, 2007. 269 с.

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних

Аркуш 2: Ключ

Аркуш 3: Розрахунок результатів: розрахунок середнього та стандартного відхилення, виведення рівнів

Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями, діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.