Позначка: Методика

Аналіз сімейної тривоги (АСТ) (Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстіцкіс)

Опис методики: Опитувальник призначений для вимірювання рівня сімейної тривоги члена сім’ї. Під «сімейною тривогою» розуміються стани тривоги в одного чи обох членів сім’ї, які у сумнівах, страхах, побоюваннях, що стосуються, передусім, сім’ї: здоров’я її членів, їх відлучок, сімейних конфліктів. Форма проведення: індивідуальне/групове опитування. Інструкція: Опитувальник містить твердження про ваше самопочуття вдома, в сім’ї. Якщо Ви […]

Маскулінність-фемінінність (С. Бем)

Опис методики. Методика була запропонована Сандрою Бем (1974) для діагностики психологічної статі. Вона визначає ступінь андрогінності, маскулінності чи фемінінності особистості. Опитувальник містить 60 тверджень (якостей), на кожне з яких випробуваний відповідає “так” чи “ні”, оцінюючи цим наявність чи відсутність у себе названих якостей. Опитувальник можна застосовувати у формі експертного рейтингу. У такому разі оцінка випробуваного […]

Методика діагностики психологічного здоров’я (А.В. Козлов)

Опис методики. Розробка методики ґрунтується на результатах дослідження психологічного здоров’я, що дозволили репрезентувати його структуру. Згідно з даними дослідження, структура психологічного здоров’я представлена низкою сфер його реалізації, а саме: душевна рівновага, просоціальна орієнтація, фізичне благополуччя, гуманістична позиція, прагнення бути собою, творче самовираження, сімейний добробут, духовність, орієнтація на мету, інтелектуальне вдосконалення. Мета методики – виявлення індивідуальної […]

Методика вивчення особистої професійної перспективи (Н.С. Пряжніков)

Опис методики. На меті методики постає сприяння формуванню інтересу до розгляду проблеми професійної перспективи; актуалізація проблеми професійного самовизначення. Вік досліджуваних: 14-16 років. Інструкція: Візьміть аркуш паперу. Проставляючи номер чергового питання, відразу ж записуйте свою відповідь. Джерело опису методики: Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы). – М.: Вако, 2005. Тип файлу: *.xlsx […]

“Методика оцінки рівня домагань” (В. Гербачевський)

Опис методики. Методика спрямована на виявлення рівня домагань особистості у вигляді діагностики компонентів мотиваційної структури. Експериментальний матеріал: бланк, що містить у собі 42 затвердження. Досліджуваному пропонується вирішити чотири математичні завдання. Після того, як частина завдання вже виконана досліджуваному, пропонується зробити перерву для того, щоб заповнити бланк опитувальника. Експериментатор видає досліджуваному бланк і знайомить його з […]

“Тест життєстійкості” (С. Мадді; адаптація Д.О. Леонтьєва)

Опис методики. Опитувальник дозволяє досліджувати життєстійкість – систему переконань про себе, світ, відносини з ним, які дозволяють витримувати та ефективно долати стресові ситуації. Інструкція: «Виразіть свою згоду або незгоду за 4-бальною шкалою з низкою тверджень, представлених у бланку («ні», «швидше ні, ніж так», «швидше так, ніж ні», «так»)». Стимульний матеріал: бланк, що містить 45 тверджень. […]