Маскулінність-фемінінність (С. Бем)

Опис методики. Методика була запропонована Сандрою Бем (1974) для діагностики психологічної статі. Вона визначає ступінь андрогінності, маскулінності чи фемінінності особистості.

Опитувальник містить 60 тверджень (якостей), на кожне з яких випробуваний відповідає “так” чи “ні”, оцінюючи цим наявність чи відсутність у себе названих якостей.

Опитувальник можна застосовувати у формі експертного рейтингу. У такому разі оцінка випробуваного за представленими якостями здійснюється компетентними суддями – людьми, що добре знають випробуваного (чоловік, дружина, батьки та ін.).

Джерело опису методики: А.А. Реан. Психология изучения личности. СПб., 1999.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2-3: Ключ

Аркуш 4: Розрахунок результатів

Аркуш 5: Частотний розподіл за рівнями і діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.