Позначка: Фемінінність

Маскулінність-фемінінність (С. Бем)

Опис методики. Методика була запропонована Сандрою Бем (1974) для діагностики психологічної статі. Вона визначає ступінь андрогінності, маскулінності чи фемінінності особистості. Опитувальник містить 60 тверджень (якостей), на кожне з яких випробуваний відповідає “так” чи “ні”, оцінюючи цим наявність чи відсутність у себе названих якостей. Опитувальник можна застосовувати у формі експертного рейтингу. У такому разі оцінка випробуваного […]