“Тест життєстійкості” (С. Мадді; адаптація Д.О. Леонтьєва)

Опис методики. Опитувальник дозволяє досліджувати життєстійкість – систему переконань про себе, світ, відносини з ним, які дозволяють витримувати та ефективно долати стресові ситуації.

Інструкція: «Виразіть свою згоду або незгоду за 4-бальною шкалою з низкою тверджень, представлених у бланку («ні», «швидше ні, ніж так», «швидше так, ніж ні», «так»)».

Стимульний матеріал: бланк, що містить 45 тверджень.

Окрім загального показника “життєстійкість” розглядаються такі показники (субшкали): “залученість”, “контроль”, “прийняття ризику”.

Отримані результати порівнюються із нормативними значеннями.

Джерело опису методики: Рассказова, Е.И., Леонтьев Д.А. Жизнестойкость как составляющая личностного потенциала // Личностный потенциал: структура и диагностика / под редакцией Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2011. С. 178-209.

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних

Аркуш 2: Переклад по ключу

Аркуш 3: Розрахунок результатів: середньогрупові значення,  стандартне відхилення; виведення рівнів


Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями, діаграма

 


Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.