Позначка: адаптация Леонтьева

“Тест життєстійкості” (С. Мадді; адаптація Д.О. Леонтьєва)

Опис методики. Опитувальник дозволяє досліджувати життєстійкість – систему переконань про себе, світ, відносини з ним, які дозволяють витримувати та ефективно долати стресові ситуації. Інструкція: «Виразіть свою згоду або незгоду за 4-бальною шкалою з низкою тверджень, представлених у бланку («ні», «швидше ні, ніж так», «швидше так, ніж ні», «так»)». Стимульний матеріал: бланк, що містить 45 тверджень. […]