Шкала організаційного стресу / ШОС (А. Маклін, адаптація Н.Є. Водоп’янової)

Опис методики. Методика вимірює сприйнятливість до організаційного стресу (ОС), пов’язану з недостатнім умінням спілкуватися, приймати цінності інших людей, адекватно оцінювати ситуацію без шкоди для свого здоров’я та працездатності, негнучкістю поведінки та пасивністю до активних форм відпочинку та відновлення життєвих сил. Чим вище показник ОС, тим більша вразливість до робочих стресів, частіше переживання дистресу, а також таких стрес-синдромів, як психічне вигоряння, хронічна втома, синдром менеджера.

Методика дозволяє визначити загальний індекс ОС та п’ять додаткових показників:

здатність до самопізнання (когнітивність)

широта інтересів

прийняття цінностей інших

гнучкість поведінки

активність та продуктивність діяльності

Джерело опису методики: Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009.

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних

Аркуш 2: Розрахунок результатів за ключем

Аркуш 3: Результати

Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями, діаграма


Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів