Позначка: Водопьянова

Шкала організаційного стресу / ШОС (А. Маклін, адаптація Н.Є. Водоп’янової)

Опис методики. Методика вимірює сприйнятливість до організаційного стресу (ОС), пов’язану з недостатнім умінням спілкуватися, приймати цінності інших людей, адекватно оцінювати ситуацію без шкоди для свого здоров’я та працездатності, негнучкістю поведінки та пасивністю до активних форм відпочинку та відновлення життєвих сил. Чим вище показник ОС, тим більша вразливість до робочих стресів, частіше переживання дистресу, а також […]