«Соціальний інтелект» (Дж. Гілфорд, М. Саллівен)

Опис методики. Методика спрямована на вимір загального рівня розвитку соціального інтелекту та оцінки приватних здібностей розуміння вербальної та невербальної поведінки людей:

1) можливості передбачення наслідків поведінки;

2) адекватності відображення вербальної та невербальної експресії;

3) розуміння логіки розвитку складних ситуацій міжособистісної взаємодії;

4) розуміння внутрішніх мотивів поведінки людей.

Загальний час, визначений для тестування (включаючи ознайомлення з інструкцією), становить 30 хвилин (1 субтест – 6 хвилин, 2 субтест – 7 хвилин, 3 субтест – 5 хвилин та
4 субтест – 10 хвилин). Досліджуваному пропонується тестовий зошит та бланк відповідей. Відкривши перший субтест, досліджуваний ознайомлюється з інструкцією (паралельно із цим інструкція зачитується вголос експериментатором). Після прочитання інструкції відводиться час для того, щоб учасник тестування зміг поставити запитання. Після команди “Переверніть сторінку. Почали!», експериментатор включає секундомір. За 1 хвилину до закінчення роботи досліджуваний попереджається про це. Після закінчення часу дається команда “Стоп!”, після чого досліджуваний отримує можливість відпочити протягом декількох хвилин.
За зазначеною схемою проводяться й інші субтести.
Для обробки результатів використовуються бланк відповідей, ключ до обробки та нормативні таблиці для визначення стандартних значень.

Джерело опису методики: Михайлова Е.С. Тест Гилфорда диагностика социального интеллекта: методическое руководство. СПб.: ИМАТОН, 2006. 56 с.

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних

Аркуш 2: Переклад по ключу

Аркуш 3: Розрахунок результатів: розрахунок середнього та стандартного відхилення, виведення рівнів

Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями, діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.