Виявлення типологічних особливостей особистості (К. Г. Юнг)

Опис методики. Методика спрямована на виявлення типологічних особливостей особистості, а саме його особистісної спрямованості на взаємодію зі світом (екстраверсія / інтроверсія).

Стимульний матеріал – 20 питань. На кожне запитання пропонується два варіанти відповіді. Необхідно вибрати відповідь, яка підходить респондентові більше, і записати поруч із номером питання літеру, яка позначає цю відповідь.

Інструкція: На кожне запитання є два варіанти відповіді, необхідно вибрати відповідь, яка підходить вам більше, і поставити літеру, що позначає відповідь.

Джерело опису методики: Социология и психология труда / под ред. П. А. Златина. М.: МГИУ, 2008. Часть 1.

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість аркушів: 3

Аркуш 1: Введення даних

Аркуш 2: Переклад по ключу

Аркуш 3: Розрахунок результатів: розрахунок середнього та стандартного відхилення; виведення рівнів; частотний розподіл за рівнями; діаграма


Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.