Позначка: Шкала

Шкала експрес-діагностики рівня невротизації

Опис методики. Методика є медико-психологічним експрес-діагностичним інструментом виявлення ступеня вираженості невротизації особистості. Вона розроблена співробітниками лабораторії клінічної психології Психоневрологічного інституту ім. В.М. Бехтерева і є модифікацією опитувальника УНП. Методика використовується як з метою первинної діагностики прикордонних станів та об’єктивації динаміки стану у процесі лікування, так і для виявлення групи ризику при профвідборі та профогляді осіб, […]

Шкала організаційного стресу / ШОС (А. Маклін, адаптація Н.Є. Водоп’янової)

Опис методики. Методика вимірює сприйнятливість до організаційного стресу (ОС), пов’язану з недостатнім умінням спілкуватися, приймати цінності інших людей, адекватно оцінювати ситуацію без шкоди для свого здоров’я та працездатності, негнучкістю поведінки та пасивністю до активних форм відпочинку та відновлення життєвих сил. Чим вище показник ОС, тим більша вразливість до робочих стресів, частіше переживання дистресу, а також […]

Шкала нервово-психічного напруження (Т.А.Hемчин)

Опис методики. Опитувальник являє собою перелік ознак нервово-психічного напруження, складений за даними клінічного спостереження, і включає 30 основних характеристик цього стану, розділені на три ступеня вираженості. Застосовується у психологічних дослідженнях з метою виявлення “фону”, на якому протікає діяльність. Інструкція: Заповніть, будь ласка, праву частину бланка, позначаючи знаком + ті рядки, зміст яких відповідає особливостям вашого […]