“Інтегральна задоволеність працею” (А.В. Батаршев)

Опис методики. Мета методики: дослідження інтегративних показників, що відбивають благополуччя/неблагополуччя особистості в трудовому колективі, і навіть визначення рівня задоволеності особистості різними аспектами праці.

Експериментальний матеріал: бланк для відповідей, що містить у собі 18 тверджень.

Досліджуваному пропонується бланк. У ньому ж є інструкція наступного змісту: «Прочитайте кожне із запропонованих тверджень і оцініть, наскільки воно правильне для Вас. На окремому аркуші паперу запишіть номер твердження та позначте обрану Вами відповіді». Час виконання цього завдання не обмежується.

Обробка та інтерпретація даних:
1) здійснюється розподіл відповідей досліджуваного відповідно до «ключа»;
2) для отримання загальної оцінки задоволеності особистості своєю працею та її складових відповіді переводять у бали за допомогою «дешифратора»;
3) здійснюється судження про загальну та парціальну задоволеність працею на основі зіставлення отриманих результатів з максимальними показниками, наведеними в ключі обробки.

Джерело опису методики: Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. 2-е изд., доп. М.: Психотерапия, 2009. 544 с.

Тип файлу: *.xlsx (Excel 2010)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних

Аркуш 2: Переклад по ключу

Аркуш 3: Розрахунок результатів: розрахунок середнього та стандартного відхилення; виведення рівнів

Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями; діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.