Позначка: Интегральная удовлетворенность трудом

“Інтегральна задоволеність працею” (А.В. Батаршев)

Опис методики. Мета методики: дослідження інтегративних показників, що відбивають благополуччя/неблагополуччя особистості в трудовому колективі, і навіть визначення рівня задоволеності особистості різними аспектами праці. Експериментальний матеріал: бланк для відповідей, що містить у собі 18 тверджень. Досліджуваному пропонується бланк. У ньому ж є інструкція наступного змісту: «Прочитайте кожне із запропонованих тверджень і оцініть, наскільки воно правильне для […]