Мотивація професійної діяльності (К. Замфір, модифікація А. Реана)

Опис методики. На меті методики постає діагностика мотивації професійної діяльності.

Форма проведення: письмове опитування.

Інструкція: Прочитайте наведені нижче мотиви професійної діяльності та дайте оцінку їх значущості для вас за 5-бальною шкалою.

Джерело опису методики: Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб.: Питер, 2000. 416 с.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 3

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Розрахунок результатів

Аркуш 3: Частотний розподіл за рівнями

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.