Позначка: Замфир

Мотивація професійної діяльності (К. Замфір, модифікація А. Реана)

Опис методики. На меті методики постає діагностика мотивації професійної діяльності. Форма проведення: письмове опитування. Інструкція: Прочитайте наведені нижче мотиви професійної діяльності та дайте оцінку їх значущості для вас за 5-бальною шкалою. Джерело опису методики: Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб.: Питер, 2000. 416 с. Тип файлу: *.xlsx (Excel) Кількість аркушів: 3 Аркуш 1: […]