Методика вивчення соціалізованості особистості учня (М.І. Рожков)

Опис методики. На меті методики постає виявлення рівня соціальної адаптованості, активності, автономності та моральної вихованості учнів.

Вік досліджуваних: 9-14 років.

Форма проведення: письмове опитування.

Інструкція: Оцініть ступінь своєї згоди з судженнями за наступною шкалою: 4 – завжди;
3 – майже завжди; 2 – іноді; 1 – дуже рідко; 0 – ніколи.

Джерело опису методики: Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М.: Издательство Института Психотерапии, 2009.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Сума балів

Аркуш 3: Рівні

Аркуш 4: Частотний розподіл, діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.