Позначка: Методика для изучения социализированности личности учащегося

Методика вивчення соціалізованості особистості учня (М.І. Рожков)

Опис методики. На меті методики постає виявлення рівня соціальної адаптованості, активності, автономності та моральної вихованості учнів. Вік досліджуваних: 9-14 років. Форма проведення: письмове опитування. Інструкція: Оцініть ступінь своєї згоди з судженнями за наступною шкалою: 4 – завжди; 3 – майже завжди; 2 – іноді; 1 – дуже рідко; 0 – ніколи. Джерело опису методики: Фетискин […]