Позначка: О.О. Скугарівський

Опитувальник образу власного тіла (О.О. Скугарівський)

Опис методики. Методику спрямовано на визначення ступеня задоволеності (незадоволеності) респондентів своєю зовнішністю («образ тіла» – сприйняття власного тіла, чуттєве забарвлення цього сприйняття, оцінку тіла оточуючими). У пропонованому респондентам бланку представлено 16 пунктів на тему оцінки людиною власного тіла та передбачуваної оцінки оточуючими. Респонденти повинні оцінити ступінь суб’єктивної згоди з кожним із тверджень згідно з наступною […]