Скорочений багатофакторний опитувальник для дослідження особистості (Міні-мульт) (Ф.Б. Березін, М.П. Мірошніков)

Опис методики. Методику спрямовано на оцінку особистісних особливостей респондентів.

Опитування проводиться за наявності у респондентів бланка, що містить список тверджень, та бланка для відповідей у ​​присутності експериментатора, якому досліджувані можуть ставити запитання. Респонденти отримують інструкцію такого змісту: «У бланку наведені твердження щодо стану Вашого здоров’я та Вашого характеру. Прочитайте кожне твердження і вирішіть, чи правильне воно по відношенню до Вас. Не витрачайте часу на роздуми. Найприроднішим є те рішення, яке першим спадає Вам на думку. Якщо твердження щодо Вас правильне, то поставте, будь ласка, хрестик у лівому квадраті поруч із відповідним номером Бланка відповідей (цей квадратик розташований у колонці, позначеній літерою «в»). Якщо твердження щодо Вас не є правильним, поставте хрестик у лівому квадраті, розташованому праворуч від відповідного номера на Бланку відповідей (колонка позначена літерою «н»)».

При обробці результатів слід враховувати, що перші 3 оціночні шкали вимірюють щирість респондента, міру достовірності результатів тестування та величину корекції, яка вноситься надмірною обережністю, а решта 8 шкал є базисними та оцінюють властивості особистості.

Аналіз результатів здійснюється так:

  • підраховуються «сирі» бали за всіма показниками (оцінними та базовими) згідно з ключем;
  • за отриманими показниками будується особистий профіль респондента (високими для кожної зі шкал є оцінки у «сирих» балах, що перевищують їх номінальні значення, що відповідають показнику 70 за шкалою «Т», а низькими – не перевищують позначки 40 за шкалою «Т»).

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Ключ

Аркуш 3: Розрахунок результатів

Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями і діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.