Позначка: Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности

Скорочений багатофакторний опитувальник для дослідження особистості (Міні-мульт) (Ф.Б. Березін, М.П. Мірошніков)

Опис методики. Методику спрямовано на оцінку особистісних особливостей респондентів. Опитування проводиться за наявності у респондентів бланка, що містить список тверджень, та бланка для відповідей у ​​присутності експериментатора, якому досліджувані можуть ставити запитання. Респонденти отримують інструкцію такого змісту: «У бланку наведені твердження щодо стану Вашого здоров’я та Вашого характеру. Прочитайте кожне твердження і вирішіть, чи правильне […]