“Шкала самооцінки тривожності” (Ч.Д. Спілбергер; адаптація Ю.Л. Ханіна).

Опис методики. Призначення методики – вивчення особистісної та ситуативної тривожності.

Методика включає 20 тверджень за шкалою ситуативної тривожності та 20 – за шкалою особистісної тривожності.

Обробка результатів здійснюється за допомогою ключа: за кожну відповідь випробуваному нараховується певна кількість балів. Підраховується сума балів за шкалами, яка є показником ситуативної і особистісної тривожності.

Під особистісною тривожністю розуміється стійка індивідуальна характеристика, яка відбиває схильність суб’єкта до тривоги і передбачає наявність в нього тенденції сприймати багато ситуації як загрозливі, відповідаючи на кожну з них певною реакцією.

Ситуативна або реактивна тривожність як стан характеризується емоціями, що суб’єктивно переживаються: напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю.

Джерело опису методики: Батаршев А.В. Базовые психологические свойства и профессиональное самоопределение личности. Спб.: Речь, 2005. 208 с.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 5

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Ключ

Аркуш 3: Розрахунок результатів

Аркуш 4: Рівні

Аркуш 5: Частотний розподіл за рівнями; діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.