Позначка: Шкала самооцінки тривожності

“Шкала самооцінки тривожності” (Ч.Д. Спілбергер; адаптація Ю.Л. Ханіна).

Опис методики. Призначення методики – вивчення особистісної та ситуативної тривожності. Методика включає 20 тверджень за шкалою ситуативної тривожності та 20 – за шкалою особистісної тривожності. Обробка результатів здійснюється за допомогою ключа: за кожну відповідь випробуваному нараховується певна кількість балів. Підраховується сума балів за шкалами, яка є показником ситуативної і особистісної тривожності. Під особистісною тривожністю розуміється […]