“Індекс толерантності” (Г.У. Солдатова, О.О. Кравцова, О.Є. Хухлаєв, Л.А. Шайгерова)

Опис методики. Експрес-опитувальник спрямовано на вивчення рівня толерантної культури особистості. Він містить у собі 22 твердження, які відображають як загальне ставлення респондента до навколишнього світу та інших людей, так і соціальні установки у різних сферах взаємодії, де проявляються толерантність та інтолерантність людини. Так, у методику включені твердження, що виявляють відношення до деяких соціальних груп (меншин, психічно хворих людей, жебраків), комунікативні установки (повага до думки опонентів, готовність до конструктивного вирішення конфліктів та продуктивної співпраці). Спеціальна увага приділена етнічній толерантності/інтолерантності (ставлення до людей іншої раси та етнічної групи, до власної етнічної групи, оцінка культурної дистанції).

Респондентам пропонується оцінити наведені у бланку твердження. Інструкція для респондентів: «Оцініть, будь ласка, наскільки Ви згодні або не згодні з наведеними нижче твердженнями, і відповідно поставте галочку або будь-який інший значок навпроти кожного твердження».

Джерело опису методики: Солдатова Г.У. Психодиагностика толерантности. / Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова // Психологи о мигрантах и миграции. 2002. №4. С. 59-65.

Тип файлу: *.xlsx (Excel)

Кількість аркушів: 4

Аркуш 1: Введення даних (замовити форму можна на будь-яку кількість респондентів)

Аркуш 2: Ключ

Аркуш 3: Розрахунок результатів

Аркуш 4: Частотний розподіл за рівнями і діаграма

Дані на скріншотах наведені для демонстрації, згенеровані автоматично та не є реальними відповідями респондентів.