Позначка: Бойко

“Діагностика рівня емпатійних здібностей” (В.В. Бойко)

Опис методики. На меті методики постає оцінка вміння співпереживати та розуміти думки та почуття інших людей. Вік досліджуваних: 14 років і старше. Форма проведення: письмове опитування. Респонденту пропонується ознайомитися з низкою тверджень та висловити свою згоду/незгоду з ними. Інструкція: «Вкажи, чи ти згоден із твердженнями, представленими в бланку. Якщо згоден, постав знак «+» у колонці […]

“Методика діагностики рівня емоційного вигоряння” (В.В. Бойко)

Опис методики. Методика дає докладну картину синдрому «емоційного вигоряння». Стимульний матеріал. Бланк, який включає 84 питання. Респондент знайомиться зі змістом бланка і отримує завдання висловити своє ставлення до вмісту як однозначних відповідей «так» чи «ні». Оцінка результатів дослідження. Методика дозволяє діагностувати три фази вигоряння: напруга, резистенція та виснаження. Кожна з фаз вигоряння діагностується через вираженість […]

“Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості” (Л.І. Вассерман; модифікація В.В. Бойко)

Опис методики. Пропонований опитувальник фіксує рівень незадоволеності соціальними досягненнями в основних аспектах життєдіяльності. Соціальна фрустрованість визначається рівнем «задоволеності – незадоволеності» в 20 сферах відносин особистості, виділених експертами як найбільш гіпотетично значущі для будь-якої дорослої, переважно працездатної людини, життєдіяльність якої проходить у соціальній культурі. Зрозуміло, що для окремих індивідів деякі сфери відносин можуть бути не актуальними, наприклад, […]